Hakkımızda

“Misyonumuz ve Vizyonumuz
Güzel yurdumuzun her köşesinden Üniversite Sınavını kazanarak gelen
öğrencilerimizin; Birbirleri ile tanışma, kaynaşma ve paylaşmalarını sağlayarak,kişisel beceri ve yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmak,
özgür ve yaratıcı düşünebilen, yapıcı ve paylaşımcı, çalışkan ve dürüst, sevgi ve saygılı, sağlıklı ve başarılı, sosyal ve kendine güvenen, yurdunu insanlarını seven, demokrasi ve Cumhuriyet değerlerine bağlı çağdaş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Herkesin iyi olduğu bir alan mutlaka vardır.”
Gerçeğini onlara hatırlatarak, iyi oldukları konuları diğer arkadaşları ile paylaşabilecekleri bir ortam hazırlamak, kişisel beceri ve gelişmelerine yardımcı olabilecek etkinlik ve eğitim çalışmalarında bulunmak, başarı odaklı bireyler olmalarına yardımcı olmak ve isterlerse kendilerini aşabilecekleri konusunda onları motive etmek asıl misyonumuzdur… “İkinci Eviniz Olmak Niyetindeyiz”
Her öğrencimizin birbirleri ile kaynaşmasını, paylaşmasını, dayanışmasını sağlayarak, Büyük bir aile ortamı oluşturmalarına yardımcı olmak, güvenliğin ön planda olduğu, temiz, huzurlu, sakin, otokontrol’ ün işlediği kalite ve farklılık üzerine kurulu, öğrencilik yaşamları boyunca hiç ayrılmak istemeyecekleri ikinci bir aileleri, ikinci evleri olmaktır niyetimiz